ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA !

imię:
nazwisko:
adres email:
kategorie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie, pl. Św. Ducha 1. a także udostępnianie ich innym podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oraz w innych przepisach.
Zgadzam się także na otrzymywanie na podany adres materiałów o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.